Stravovací systém

Aplikace Objednávání a Výdeje stravy

Stravovací systém zabezpečuje řízení provozu gastronomických zařízení různých velikostí a typů.

Podle způsobu obsluhy strávníků může být využíván na provozech s:

 • Objednávkovou obsluhou, kdy strávník předem objednává jídlo z denní nabídky
 • Bezobjednávkovou obsluhou, kdy strávník vybírá z okamžité nabídky jídel na lince
 • Restaurační obsluhou, kdy jsou jídla objednávána u číšníků od stolů
 • Kombinovanou obsluhou, která je kombinací výše uvedených způsobů obsluhy

Podle typu platby na prodejních pokladnách může být využíván na zařízeních s:

 • Bezhotovostním prodejem
 • Prodejem za hotové
 • Kombinovanou platbou
Detaily

Některé zajímavé vlastnosti aplikace Objednávání a Výdeje stravy:

 • Modulární řešení umožňující využití jak v malých provozovnách, tak i ve velkých gastronomických provozech s více propojenými jídelnami, restauracemi a dalšími provozovnami.
 • V systémech objednávkové obsluhy možnost doobjednání stravy z burzy objednávek.
 • V systémech objednávkové obsluhy možnost realizace objednávky pomocí Internetového připojení.
 • Na pokladnách lze prodávat zboží s využitím jeho identifikace čárovými kódy.
 • Vedení skladů a meziskladů včetně převodů mezi nimi.
 • Správa receptur /součástí dodávky je více než 4000 receptur/ s možností jejich úpravy a zadávání receptur vlastních.
 • Normování na základě sepsaného jídelníčku.
 • Podpora výpočtů prodejních cen.
 • Možnost prakticky libovolného nastavení dotačních podmínek a výstupních sestav.
 • Sledování nákladů, výnosů a limitů.
 • Import osobní údajů z personálních programů.
 • Při instalaci na provozech závodního stravování možnost úhrady za odebranou stravu bezhotovostním převodem ze mzdy zaměstnance nebo odpočtem z předplacené finanční částky.
 • Provázanost s jinými aplikacemi systému.

Ovládání SW Automat ke shlédnutí zde

Objednávkové systémy

Tyto systémy jsou určeny pro ty provozovny závodního stravování, kde dávají přednost tradičnímu objednávání jídel. Objednávání, výdej i informování strávníků jsou řešeny elektronicky a předpokládají využívání identifikačních karet (medií) jednotlivými strávníky. Objednávkové systémy mohou být doplněny pokladnami s bezhotovostním nebo hotovostním prodejem.

Dotykové obrazovky, které pro objednávání strávníci využívají, lze nastavit na objednávání na více dnů dopředu (zpravidla týden), anebo pro jednoduchou volbu objednávek pouze na následující den. Automaticky je kontrolována oprávněnost poskytování dotace zaměstnavatelem. Objednávkové terminály jsou řešeny tak, aby je bylo možné jednoduše zavěsit na zeď – nevyžadují tedy další záběr místa nebo montáž do tzv. kiosku (ta je ovšem rovněž možná). Tyto terminály též slouží pro informování strávníků. O jídlech připravených k výdeji mohou být strávníci informováni též prostřednictvím speciálních informačních terminálů.

Objednávkový terminál

Strávníci mohou rovněž využívat objednávání a informování strávníků přes internet/ intranet. Objednávání jídel je možné i prostřednictvím asistentů s mobilními terminály. Tuto možnost lze využít pro strávníky, kteří nemají možnost objednávat jídla jiným způsobem (např. ležící pacienti, dělníci na výrobních halách,…).

Strávníci mají možnost, a to až do doby uzávěrky objednávek, svoje objednávky na objednávkových terminálech nebo prostřednictvím internetu/intranetu měnit a jsou současně informováni o již objednaných jídlech a aktuálním stavu svého konta. Objednávání na terminálech, které lze nastavit do několika režimů, je velmi jednoduché a intuitivní. Systém umožňuje nastavit využití tzv. “burzy objednávek”.

Při výdeji je pak strávníkům, kteří se identifikují ID kartou u výdejových terminálů, vydáno objednané jídlo. Nabízíme i původní řešení, umožňující u výdejových terminálů vydávat a účtovat i omezený sortiment neobjednaných jídel (tedy bez nutnosti instalovat pokladnu), např. nápojů a doplňkových položek stravy. Jedná se o spojení výhod objednávkových a prodejních systémů, které přináší novou kvalitu služeb, a které pro Vás může znamenat konkurenční výhodu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výdejový terminál

K systému je rovněž možné připojit automaty pro prodej zboží. Propojení umožňuje rozšířit bezhotovostní prodeje i na takto připojené výdejové automaty, vybavené čtečkami identifikačních karet. Takové řešení se běžně používá v rámci závodního stravování podniků s vícesměnným nebo nepřetržitým provozem k pokrytí doby mimo provoz závodní kantýny.

Pro malé kantýny s výdejem jídla nabízíme levné řešení – pokladnu s objednáváním jídel. Tu je možné, díky nízké ceně,  použít i pro provozovny s méně než 100 strávníky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 0003-vydejovy-terminal-1

Internet MENU

Kromě možnosti objednávání a informování strávníků přes internet/intranet v rámci našeho objednávkového systému, které je určeno zejména pro jednotlivé strávníky, nabízíme i řešení pro společnosti zajišťující rozvoz jídel.

Systém Internet MENU řeší internetové objednávání klientů, zpravidla malých podniků, ale i jednotlivců. Součástí systému může být sledování příspěvků jednotlivých zaměstnavatelů, přehledy objednávek dle různých kriterií, vyhotovení podkladů pro fakturaci a další navazující výstupy.  V rámci systému mohou být pro různé klienty použity různé varianty plateb za odebranou stravu.

Systém Internet MENU lze využívat samostatně ale lze jej kombinovat i s objednávkovými a pokladními systémy naší společnosti.

Skladové systémy

Nabízené skladový a výrobní SW PROVIS a SW Gastromanažer jsou ideální pro vedení skladového hospodářství a řízení výroby gastronomických provozů (Fast-Foody, restaurace, jídelny, menzy). Osvědčený SW Gastromanažer vychází svým způsobem ovládání vstříc zákazníkům, kteří využívaly jeho předcházející verze (včetně jeho předchůdce SW Knedlík). U SW PROVIS se již jedná se o SW, využívající SQL (MS SQL nebo SQL 2005 EXPRES), který zaručuje vyšší bezpečnost dat. Svým určením i svými funkcionalitami se oba programy překrývají.

Oba programy mohou být využívány jak v malých provozech s jedním PC a jediným skladem, tak v rozsáhlých systémech s více hlavními, prodejními a výrobními sklady. Podle velikosti a určení provozovny je lze nastavit tak, aby jeho obsluha byla jednoduchá a intuitivní a uživatel nebyl „obtěžován“ informacemi a funkcemi, které si nepřeje využívat.

Součástí systému jsou soubory receptur závodního stravování, teplé a studené kuchyně (cca 3000 receptur), které je možné upravovat, případně doplňovat o vlastní.

Systémy umožňují přípravu jídelníčku a normování jídel, včetně operativního provádění náhrad surovin a dalších úprav. Provedené změny jsou evidovány a sledovány i ekonomicky. Normování lze provádět i zpětně, na základě realizovaných prodejů a s využitím informací přebíraných z pokladen. Obsluha je informována o aktuálních surovinových cenách jídel. Systém umožňuje i vedení tzv. kompletových karet, kdy je pevně určeno složení výrobku a po prodeji jsou odečítány použité suroviny.

Oba programy podporují vedení skladů prodejních i výrobních jednotek včetně převodů zboží mezi více sklady. Jeho součástí jsou i funkce pro sledování stravovacích limitů a přípravu ceníků včetně podpory kalkulace cen.

Součástí obou systémů je dále funkce odbavení faktur (párování s dodacími listy) a můžeme dodat i elektronické propojení s účetním systémem.

Pro pacientské stravování vnemocnicích a ústavech různých typů doporučujeme SW Gastromanažer s modulem dietního stravování a modulem sledování nutričních hodnot stravy. Využíván je např. ve FN Motol a Nemocnice F.M. (pacientské i zaměstnanecké stravování)

Pro získání komplexních informací o možnostech a vlastnostech SW PROVIS i SW Gastromanažer Vám doporučujeme vyžádat si jeho předvedení.

Přehled modulů výrobního systému pro gastronomii

Název modulu Popis modulu
Kompletové karty Umožňuje vytvářet složené karty jednoduchých výrobků pro prodej (při markování položky „Káva“ se např. odečte 7g kávy, smetana do kávy a dva cukry).
Receptury, kalkulace, normování Umožňuje vytvářet receptury a jídelní lístky, provádět kalkulace a normování, odepisovat suroviny, potřebné pro výrobu
Soubor receptur Téměř 3000 receptur teplé kuchyně, studené kuchyně a závodního stravování
Párování faktur Nástroj pro párování došlých faktur k příjemkám, sepsaným dle dodacích listů.
Finanční sledování prodeje Umožňuje finanční sledování nákladů a tržeb kantýn, kde není prodej realizován propojenou prodejní pokladnou. Systém porovnává příjmy zboží v prodejních cenách s tržbami a sleduje finanční hodnotu zásoby v prodejních cenách.
Sledování limitů Umožňuje sledovat plnění stravního limitu na základě údajů z výrobních listů a výdejek surovin.
Sledování složených limitů Stejné, jako předchozí modul, navíc však umožňuje sledovat najednou plnění limitu menu, složeného z několika limitů.
Sledování limitů dle typů výdeje Jako Sledování limitů, navíc členěno podle druhů výdajových dokladů (např. Výdej snídaně, Výdej oběd, Výdej večeře)
Zpětné normování Vhodné zejména v restauračních provozech. Podle evidence prodaných jídel pokladnou se vygeneruje výrobní list, podle nějž se normuje, tj. odepisují se suroviny, potřebné na výrobu.
Evidence a odečet výrobků Umožňuje jídla z výrobních listů zaskladnit na skladové karty hotových výrobků a pracovat s nimi stejně, jako s běžnými skladovými kartami, např. odečítat z jejich zásoby prodej pokladnou

Ovládání SW Gastromanažer ke shlédnutí zde

Pokladní systémy

Nabízíme pokladní systémy pro závodní stravování, fast-food provozovny, restaurace, kantýny, a to včetně možnosti využití bezhotovostních plateb strávníků nebo tzv. věrnostních bonusů (vázaných na identifikační karty nebo čipy). Pokladní systémy mohou být doplněny o objednávkovou část. Nabízíme sortiment od malých systémů (jediná pokladna včetně zpracování prodejů) až po vybavení rozsáhlých gastronomických provozů.

Pokladna

Součástí pokladní části systému je samozřejmě komplexní vyhodnocení prodejů i provázání se skladovým systémem (automatické odpočty prodaného zboží z meziskladů) a výrobní částí (podpora přípravy cen, odpočty surovin ze skladů výrobních středisek). Lze nastavit tzv. Happy hours.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Systémy Závodního stravování mohou využívat různé způsoby bezhotovostních plateb za odebranou stravu (např. zálohovými platbami, srážkami z mezd, zpětnými platbami, nebo kombinacemi těchto možností) ale i platby hotovostní nebo úhrady stravovacími poukázkami. Systém umožňuje, v případě potřeby, pracovat s různými hladinami cen a s různými dotacemi (včetně kontroly oprávněnosti jejich poskytování) pro jednotlivé skupiny strávníků u závodního stravování.

Pro závodní stravování standardně řešíme provázání s okolními systémy, tj. přebírání dat z personálních a docházkových systémů, včetně kontrol a přepočtu odběrů podle skutečné, odsouhlasené docházky se započtením služebních cest, a předávání srážek z mezd do mzdových programů.

Pokladny Fast-food provozoven mohou, pokud to je požadováno, využívat věrnostních karet. Pro závodní jídelny a fast-food provozovny dodáváme modul prezentující nabízené položky na velkoplošné TV obrazovce.

Restaurační systém lze doplnit o mobilní číšnický terminál, který je s pokladnou propojen prostřednictvím Wi-Fi. Číšnický terminál umožňuje objednávat jídla a zadávat požadavky do kuchyně přímo od stolů. Použití číšnických terminálů je výhodné zejména pro větší restaurace a letní zahrádky.

Z technického hlediska mohou zákazníci volit mezi značkovými počítačovými pokladnami (např. od firmy POSIFLEXwww.posiflex.com nebo i od jiných výrobců) a mezi pokladnami sestavovanými z PC a pokladních periferií.

Kromě standardních pokladních periferií – tiskárny účtenek, pokladní klávesnice, zákaznické displeje, zásuvky na peníze, snímače identifikačních medií (karet, čipů), lze dále připojovat scannery čárových kódů zboží a váhy (od různých výrobců). Jako optimální řešení nabízíme použití dotykových obrazovek. Pokladny umožňují i registraci prodejů hrazených různými typy bankovních karet.

K systému je dále možné připojit automaty pro prodej zboží vybavené čtečkami identifikačních karet (místo nebo vedle mincovníků). Takové řešení se běžně používá, v rámci závodního stravování podniků s vícesměnným nebo nepřetržitým provozem, k pokrytí doby mimo provoz závodní kantýny.

Technické řešení umožňuje propojení jednotlivých pokladen s centrálním pracovištěm prostřednictvím počítačových sítí nebo přenosem dat s využitím modemů a telefonní sítě. Technicky je, při využití počítačové sítě, zajištěn provoz pokladen bez přerušení i v případě rozpadu počítačové sítě nebo havárie datového serveru. Data jsou pak automaticky aktualizována po opravě závady. Lze nastavit automatické zálohování dat na více PC.

Pokladny POSIFLEX

Picture 048

Jako součást našeho stravovacího systému nabízíme pokladny Posiflex, určené především pro doplňkový prodej v jídelnách. Je vhodný pro všechna restaurační zařízení a provozovny rychlého občerstvení.

Součástí pokladního řešení mohou být tyto periferie:

 • tiskárny účtenek
 • dotykové monitory
 • šuplíky
 • CCD scanery
 • zákaznické displeje
 • čtečky magnetických karet
 • programovatelné klávesnice
 • UPS baterie
 • elektronické váhy

S pokladnami posiflex dodáváme stravovací systémy:

 • Automat pro přímý prodej na pokladně
 • Gastromanažer pro skladové hospodářství navazující na program Automat.

Pokladny Posiflex jsou kompatibilní i s dalším softwarem jako napříkad:

 • SAVARIN
 • Agnis

Více o pokladnách Posiflex