Bezpečnostní systém C4

C4 certifikát

C4 certifikát

Společnost GOLDCARD ve spolupráci s Gamanet a. s. integrovala technologické prvky přístupového a docházkového systému GCS 7800 do C4 integračního bezpečnostního systému.

C4 integrovaný bezpečnostní systém poskytuje centralizované, víceuživatelské rozhraní na správu bezpečnosti budov. Díky své otevřené architektuře se systém C4 dokáže prispůsobit konkrétním požiadavkům malých i velkých instalací.

Více o C4

C4 poskytuje softwarové řešení, které integruje všechny bezpečnostní technologie, jako jsou například přístupové systémy, zabezpečovací systémy, požární systémy kamerové systémy, do jednoho inteligentního rozhraní.
C4 integruje různé bezpečnostní systémy od různých výrobců do jednoho centrálního řešení a poskytuje víceuživatelské rozhraní pro správu bezpečnosti budov. Uživatelům poskytuje:

 • Centrální správu bezpečnostních zařízení
 • Vizualizaci a monitoring zařízení
 • Automatizaci bezpečnostních procesů
 • Analýzu a vyhodnocování bezpečnostních informací
 • Centrální management osob a identifikátorů
 • Podporu krizového řízení

Oblasti nasazení C4 systému

Každá oblast nasazení bezpečnostního systému C4 má svá specifika a různé priority v oblasti bezpečnosti. Zvýšená informovanost, dosažená systémem C4 zvyšuje i komfort a bezpečnost.

 • Administrativní budovy
 • Průmyslové centra
 • Obchodní řetězce
 • Korporace
 • Doprava
 • Bezpečnostní agentury

Více na stránkách C4

Driver GOLDCARD pro systém C4


Hlavní parametry systému

 

Řídící člen EKV objektu

 • V provedení TCP/IP
 • Kapacita 10 000 uživatelů
 • Kapacita 10 000 definicí přístupových oprávnění
 • Kapacita lokálního žurnálu 60 000 událostí
 • Možnost vytvoření 250 vstupních prostor (zón)
 • Umožňuje zabezpečené (zašifrované) čtení
 • Umožňuje automatický import uživatelů z personálního systému
 • Umožňuje plnohodnotný provoz při offline režimu (včetně pořizování docházkových dat)
 • Možnost připojení docházkového terminálu do řídícího členu EKV
 • Docházkový systém exportuje data do EDS
 • Připojení docházkového terminálu přes RS485, ethernet, wifi

 

Dveřní jednotka

 • Možnost připojení jedné nebo dvou čteček
 • Možnost připojení dvou čteček a odchodových tlačítek
 • 5 logických vstupů
 • 4 vyvážené vstupy
 • 3 releové výstupy

 

Čtečky

 • Rozhraní komunikace wiegand
 • Horizontální provedení
 • Zobrazovací červená a zelená stavová dioda
 • Akustická signalizace
 • Při venkovním použití krytí min. IP66
 • Čtení ze zabezpečeného sektoru

 

Optické a akustické signalizace čtečky

 • Trvale svítící červená LED
 • Přiložení platné karty signalizováno rozsvícením zelené LED na cca 4s
 • Přiložení neplatné karty signalizováno 3x rozblikání zelené LED
 • Po přiložení platné či neplatné karty krátký akustický signál

 

Podmínky identifikace

 • Čas – hodiny, minuty (rozlišení 1 minuta)
 • Typ dne pondělí až neděle, definované významné dny, svátky
 • Definice časového intervalu platnosti OD (rr-mm-dd) DO (rr-mm-dd)

 

Podmínky udělení oprávnění

 • Časová platnost
 • Oprávnění k průchodu daným místem přístupu
 • Zadání platného PIN (systém musí umožňovat automatické použití PIN ze systému PTZS)
 • Splnění podmínky vázaného vstupu (až 8 stanovišť)
 • Splnění podmínky více kartové identifikace (až 8 karet)
 • Splnění podmínky časové zábrany opakovaného průchodu
 • Splnění podmínky prostorové zábrany opakovaného průchodu
 • Splnění podmínky odemčení vstupního prostoru systémem EKV
 • Splnění podmínky odstřežení vstupního prostoru systémem PTZS

 

Další funkcionality

 • Umožňuje pomocí čtečky a identifikační karty zastřežit a odstřežit systém PZTS pomocí C4 (nahrazuje klávesnici PZTS a zvyšuje bezpečnost)
 • Automatický přechod na letní nebo zimní čas
 • Zábrana opakovaného průchodu (anti-passback)
 • Prostorově řízená zábrana opakovaného průchodu (area conrolled anti-passback)
 • Počítadlo přítomných uživatelů v prostoru s vazbou na definovaná pravidla. Komunikační protokol technologické sítě musí umožňovat vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými řídícími jednotkami (např. přenášení informace o stavu senzoru místa přístupu umožňuje funkci vázaného odblokování, aktivace tlačítka na libovolné řídící jednotce umožní uvolnění libovolného místa přístupu) o uvedené činnosti musí být záznam v historii systému.
 • Funkcionality umožňující ovládání výtahů
 • Možnost spuštění „Tichého alarmu“ při napadení zadáním tzv. „Nátlakového PINu“