Přístupový systém

Aplikace Oprávnění Přístupu

Přístupový systém je určen k řízení pohybu osob, vozidel či výrobků – držitelů identifikačních karet – v rámci uzavřených objektů. Regulace pohybu je umožněna vybudováním systému zábran (ovládané dveře, turnikety, závory …) k jejichž odblokování je zapotřebí identifikace držitele karty s přiděleným oprávněním vstupu.

Komplexní identifikační systém

 • Jde o modulární systém, který umožňuje obousměrné ovládání dveří (turniketů, závor) bez reálného omezení jejich počtu.
 • Kapacita systému je 50 000 karet a velikost paměti žurnálu umožní uchování až 500 000 posledních operací.
 • Konfigurace oprávnění a audit průchodů se provádí pomocí programové nadstavby na osobním počítači.
 • Systém pracuje nad SQL databází a je vybaven řadou rozhraní pro datové spojení jak s bezpečnostími (EZS, EPS, CCTV), tak i informačními (personální, mzdové, ekonomické) agendami.

Bild 1_bp2-2

Výhody řešení:

 • operativní přidělování práva vstupu
 • časové omezení práva vstupu
 • evidence o vstupech
 • přehled o počtu přítomných
 • informace o místě aktuálního pobytu držitele karty
 • provázanost s jinými aplikacemi systému
 • komponenty certifikované NBÚ pro objekty PŘÍSNĚ TAJNÉ
Některé zajímavé vlastnosti aplikace Oprávnění Přístupu

 • Identifikace subjektu na stanovišti pomocí karty, zadáním PIN nebo kombinací obou metod, kde typ identifikace je možné časově měnit
 • Možnost identifikace snímači biometrických veličin ( otisky prstů apod. )
 • Možnost identifikace zadáním nátlakového PIN
 • Podpora podmíněné identifikace dvou karet (karta průvodce)
 • Definování práv jednotlivých subjektů pro vstup do zóny, kde právo je možné časově měnit
 • Definování práv určitých subjektů (“majitelů zóny”) pro uzamykání zóny
 • Možnost aktivace časového antipassbacku (časové omezení opakovaného vstupu do stejné zóny)
 • Možnost aktivace zónového antipassbacku (omezení opakovaného vstupu do stejné zóny -možnost definice trasy pohybu)
 • Generování a možnost vizualizace ALARMových stavů (např. násilné otevření dveří, překročení doby otevření dveří, identifikace pod nátlakem, blokace PIN, aktivace Tamperu, stav kontaktu zabezpečovacího nebo protipožárního systému, atd.)
 • Generování a možnost vizualizace informací (např. otevření dveří, zavření dveří, přítomnost subjektu v zóně, počet přítomných subjektů v zóně, střežení prostoru zabezpečovacího systému, atd.)
 • Držitel certifikátu NBÚ pro kategorie “PŘÍSNĚ TAJNÉ” nebo “TAJNÉ” !

Přístupový systém pro bytové domy

pristup_byty

Díky vývoji jak elektronické, tak i mechanické části přístupových systémů nachází tyto produkty stále větší oblibu i u zabezpečení přístupu do bytových domů.

Mezi zásadní výhody takového řešení přístupu patří:

 • jednoduchá a přehledná správa vydaných elektronických klíčů
 • snadná blokace ztraceného či odcizeného klíče
 • možnost vydání klíče s přístupovým omezením
  (poštovní doručovatelka, …)
 • bezdrátová technologie umožňuje snadnější (levnější) instalaci bez výraznějšího zásahu do objektu
 • využití mechanických samozamykacích zámků ABLOY zaručuje bezpečné uzamčení vstupu
 • propojení s PC umožňuje jednoduché vyhodnocení historie pohybu osob