Mobilní řešení

POZOR – můžeme nabídnout i ovládání čteček pomocí mobilního telefonu s NFC integrovanou čtečkou nebo Bluetooth

Mobilní řešení využívá všeobecného rozvoje „chytrých“ telefonů, tabletů a zařízení typu PDA. V systému jsou tato zařízení využívána jako identifikační média (id. karty), čtečky či terminály a rovněž jako ovládací konzole využívané správcem systému nebo jinou oprávněnou osobou. Toto řešení sebou přináší nejen zvýšený uživatelský komfort, ale rovněž podstatné snížení nákladů spojených s nezbytným pořizováním hardwarových prvků.

mobilniOsobní mobilní zařízení každého zaměstnance může v systému vykonávat následující funkce:

  • Mobilní čtečka
  • Mobilní bezpečnostní kontrola
  • Mobilní identifikace
  • Mobilní ovladač
  • Mobilní terminál

MOBILNÍ ČTEČKA

Umožňuje identifikaci subjektů (držitelů identifikační karty) všude tam, kde není žádoucí instalace stacionárního čtecího zařízení. Prakticky je tak identifikace provedena pomocí mobilní telefonu vybaveného NFC rozhraním, který slouží jako běžná čtečka identifikačních karet. Mobilní telefon se serverem komunikuje prostřednictvím bezdrátového rozhraní Wi-Fi, Bluetooth nebo GPRS. Při ztrátě datového spojení pracuje mobilní telefon autonomně a využívá data z předem nainstalované lokální databáze. Po opětovném obnovení datového spojení dochází k automatické synchronizaci dat.
Praktické využití tohoto řešení se nabízí například při vjezdech do chráněných objektů, kde ostraha identifikuje držitele karty bez nutnosti vystoupit z vozidla.

MOBILNÍ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA

Umožňuje pracovníkům ostrahy nebo bezpečnostní služby vyhodnotit oprávněnost výskytu osoby v kontrolovaném prostoru. Tablet nebo mobilní telefon vybavený rozhraním NFC funguje jako terminál, který po identifikaci kartou zobrazí požadované údaje o jejím držiteli (jméno, fotografii, popis oprávnění, případně další požadované informace). Záznam o provedené kontrole se následně automaticky zapíše do databáze systému.
Při ztrátě datového spojení pracuje mobilní zařízení autonomně a využívá data z předem nainstalované lokální databáze. Po opětovném obnovení datového spojení dochází k automatické synchronizaci dat.

MOBILNÍ IDENTIFIKACE

Umožňuje každému zaměstnanci v dosahu firemní Wi-Fi sítě provádět kroky spojené se správou jeho pracovní doby. Prostřednictvím svého mobilního telefonu či tabletu může provést značení docházky (příchod/odchod), plánovat celodenní absence (služební cesta, dovolená) nebo prohlížet svá docházková data.

MOBILNÍ OVLADAČ

Umožňuje držiteli příslušného oprávnění prostřednictvím svého tabletu nebo mobilního telefonu v dosahu firemní Wi-Fi sítě ovládat předem nadefinovaná zařízení (turnikety, brány, závory).
Praktické využití se nabízí např. při vjezdech do objektů, kde držitel telefonu s příslušným oprávněním může otevřít vjezdovou závoru či bránu.

MOBILNÍ TERMINÁL

Umožňuje řídícím pracovníkům pomocí jejich tabletů nebo mobilních telefonů vybavených datovým spojením spouštět řadu aplikací identifikačního systému, ve kterých získají přehled o evidenci pracovní doby jednotlivých zaměstnanců, údaje o přítomnosti osob v objektu, rozpis pracovních směn, plán dovolených, služebních cest a podobně.

NFC telefony na NFCtech.cz